Nguyễn Hoàng Nhật

  Thành Ngữ thừơng ngày

  Share

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 94
  Join date : 06/11/2009

  Thành Ngữ thừơng ngày

  Bài gửi  Admin on Mon Jan 11, 2010 2:37 pm

  A
  Ác giả ác báo
  Ai khảo mà xưng
  An bần lạc đạo
  An cư lạc nghiệp
  An phận thủ thường
  Án binh bất động
  Anh em cột chèo
  Anh hùng không có đất dụng võ
  Anh hùng mạt lộ
  Anh hùng nhất khoảnh
  Anh hùng rơm
  Anh hùng tạo thời thế
  Ao có bờ sông có bến
  Ao liền ruộng cả
  Ao sâu nước cả
  Ao tù nước đọng
  Ào ào như thác lũ
  Áo ấm cơm no
  Áo đơn đợi hè
  Áo gấm đi đêm
  Áo đơn lồng áo kép
  Áo gấm về làng
  Ăn báo cô
  Ăn Bắc mặc Kinh (Bắc= miền bắc; Kinh = dân tộc Kinh (Việt))
  Ăn bằng nói chắc
  Ăn bơ làm biếng
  Ăn bờ ở bụi
  Ăn bớt đọi, nói bớt lời
  Ăn bữa hôm lo bữa mai
  Ăn bớt ăn xén
  Ăn cháo đá bát
  Ăn cơm trước kẻng
  Ăn thùng uống vại
  Ăn ốc nói mò
  Ăn thủng nồi trôi rế
  Ăn như rồng cuốn
  Ăn cây táo, rào cây sung
  Ăn chay niệm phật
  Ăn chắc mặc bền
  Ăn cay nuốt đắng
  Ăn cắp như ranh
  Ăn cần ở kiệm
  Ăn cây nào rào cây nấy
  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  Ăn cây táo rào cây sung
  Ăn cháo đá bát
  Ăn cháo lá đa
  Ăn chay nằm mộng
  Ăn chay niệm Phật
  Ăn chắc mặc bền
  Ăn chực nằm chờ
  Ăn chưa no lo chưa tới
  Ăn chung ở lộn
  Ăn chung máng, ở chung chuồng
  Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
  Ăn cơm chúa múa tối ngày
  Ăn cơm có canh, tu hành có ban
  Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan
  Ăn cơm mới nói chuyện cũ
  Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
  Ăn đến nơi, làm đến chốn
  Ăn cơm thiên hạ
  Ăn đất nằm sương
  Ăn đói mặc rách
  Ăn đói mặc rét
  Ăn đong ở đợ
  Ăn đời ở kiếp
  Ăn gan uống máu
  Ăn giả làm thật
  Ăn giập miếng trầu
  Ăn gió nằm mưa
  Ăn gửi nằm chờ
  Ăn hiền ở lành
  Ăn hương ăn hoa
  Ăn hơn nói kém
  Ăn khỏe như thần trùng
  Ăn không ăn hỏng
  Ăn không ngồi rồi
  Ăn không ngon, ngủ không yên
  Ăn không nói có
  Ăn lông ở lỗ
  Ăn mày cầm tinh bị gậy
  Ăn mày đòi xôi gấc
  Ăn mày quen ngõ
  Ăn mắm mút dòi
  Ăn mặn khát nước
  Ăn mật trả gừng
  Ăn tục nói phét
  Ăn nên làm ra
  Ăn miếng trả miếng
  Ăn trắng mặc trơn
  Ăn trên ngồi trước
  Ăn tươi nuốt sống
  Ăn vụng ngon miệng
  Ăn sung mặc sướng
  Ăn ngay nói thẳng

  B
  Bắt cóc bỏ dĩa
  Bên trọng bên khinh
  Bước thấp bước cao
  Buổi đực buổi cái
  Bất phân thắng bại
  Bụng làm dạ chịu
  Bách chiến bách thắng
  Ba chìm bảy nổi
  Bờ xôi ruộng mật
  Bình an vô sự
  Bánh ít đi, bánh qui lại
  Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời

  C
  Có còn hơn không
  Có tật giật mình
  Có mới nới cũ
  Có đi có lại
  Con nhà lính, tính nhà quan
  Còn nước còn tát
  Con ông cháu cha
  Con sâu làm rầu nồi canh
  Cùng hội cùng thuyền
  Chó treo mèo đậy
  Cha nào con nấy
  Chân ướt chân ráo
  Chân cứng đá mềm
  Châu chấu đá xe
  Cháy nhà mới ra mặt chuột
  Chạy sấp đập ngửa
  Cá chậu chim lồng
  Cành vàng lá ngọc
  Cáo mượn oai hùm
  Có thực mới vực được đạo
  Chạy đôn chạy đáo
  Cõng rắn cắn gà nhà
  Chim kêu vượn hú
  Con dại cái mang
  Chín bỏ làm mười
  Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
  Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
  Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
  Chuột sa chĩnh gạo
  Chở củi về rừng
  Chó chạy cùng rào
  Con giun xéo lắm cũng quằn
  Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
  Cần cù bù thông minh
  Chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng
  Cây ngay không sợ chết đứng
  Chết cha còn chú, xẩy mẹ bú dì
  Chọc gậy bánh xe
  Chó chê mèo lắm lông
  Chó cùng dứt dau
  Chịu đấm ăn xôi
  Chia ngọt sẻ bùi
  Chết vinh còn hơn sống nhục
  Chậm như rùa
  Chim sa cá lặn
  Có trăng quên đèn

  D
  Đầu đường xó chợ
  Đầu trộm đuôi cướp
  Đất rộng trời cao
  Điếc không sợ súng
  Đội nón ra đi
  Được voi đòi tiên
  Đêm dài lắm mộng

  E
  Ếch ngồi đáy giếng

  G
  Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
  Gà đẻ trứng vàng
  Giấy rách phải giữ lấy lề
  Gậy ông đập lưng ông
  Gần nhà xa ngõ
  Giao trứng cho ác
  Gần đất xa trời
  Gắp lửa bỏ tay người
  Giả nhân giả nghĩa
  Giang sơn gấm vóc.
  Gieo nhân nào gặt quả nấy.
  Gieo gió gặt bão

  H
  Họa vô đơn chí
  Học thầy không tày học bạn
  Hổ phụ sinh hổ tử
  Học một hiểu mười
  Hoa hòe hoa sói
  Hóa mù ra mưa
  Hữu danh vô thực
  Há miệng mắc quai
  Hồng nhan bạc phận
  Hổ đầu xà vĩ

  I
  Ích nước lợi nhà.

  K
  Không thầy đố mày làm nên
  Không mợ thì chợ vẫn đông
  Khẩu phật tâm xà
  Khôn nhà dại chợ
  Khôn ba năm dại một giờ
  khỏe như voi

  L
  Lá lành đùm lá rách
  Lá rụng về cội
  Lạt mềm buộc chặt
  Lời ăn tiếng nói
  Làm trai cho đáng thân trai
  Lòng lang dạ sói
  Lên voi xuống chó
  Lên bờ xuống ruộng
  Lực bất tòng tâm

  M

  Muốn sang thì bắt cầu Kiều
  Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

  N
  ngưu tầm ngưu mã tầm mã
  Ngồi chờ sung rụng
  Năm thì mười họa
  Nói một đằng làm một nẻo
  Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
  Ngã theo chiều gió
  Nhàn cư vi bất thiện
  Non sông gấm vóc
  Nước đục thả câu
  nhanh như cắt
  Nhân vô thập toàn
  Nhất cử lưỡng tiện
  Nước chảy đá mòn
  Nước mắt chảy xuôi
  Nước đổ đầu vịt
  Nước đổ lá khoai
  Nuôi ong tay áo
  nuôi khỉ dòm nhà
  No cơm ấm ao
  Ngày lành tháng tốt
  Nem công chả phượng
  Ném đá giấu tay
  Ngày rộng tháng dài
  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

  O
  Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

  P
  Phép vua thua lệ làng

  Q
  Quýt làm cam chịu
  Qua cầu rút ván

  R
  Ruột để ngoài da
  Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng
  Rán sành ra mỡ

  S
  Sai một ly đi một dặm
  Sông có khúc người có lúc
  Sinh cơ lập nghiệp
  Sơn hào hải vị
  (Thuốc đắng dã tật) sự thật mất lòng
  Sắc nước hương trời
  Sức cùng lực kiệt
  Sóng to gió cả
  Sống khôn thác thiêng
  Sống chết mặc bay
  Tiền thầy bỏ túi

  U
  Uống nước nhớ nguồn
  Uổng công phí sức

  V
  Vạn sự khởi đầu nan
  Vô thưởng vô phạt
  Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm (or: vọc niêu tôm)
  Vắt cổ chày ra nước
  Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
  Vì thần phải nể cây đa
  Vắt chanh bỏ vỏ

  X
  Xuất đầu lộ diện
  Xuất khẩu thành thơ
  Xem mặt mà bắt hình dong
  Sôi hỏng bỏng không

  Y
  -Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.

  -Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

  -Yêu thì quả ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo ẹo

  -tiền mất tật mang
  _Vào sống ra chết
  _Thắt lưng buộc bụng

   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 11:27 am