Nguyễn Hoàng Nhật

  Văn Bản "Phong Cách Hồ Chí Minh"

  Share

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 94
  Join date : 06/11/2009

  Văn Bản "Phong Cách Hồ Chí Minh"

  Bài gửi  Admin on Sun Nov 08, 2009 8:18 am

  Phong cách HÔ ChÍ Minh.
  *****

  I.Tìm hiểu chung

  1. Tác giả: Lê Anh Trà
  2. Văn bản:
  a)thể loại: văn bản nhật dụng
  b)Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
  c)Chủ đề: về sự hội nhập với thê giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
  d)Bố cục: 3 đoạn
  +Đoạn 1: quá trình hình thành và điều kì lại trong phong cách Hồ Chí Minh
  +Đoạn 2: những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh
  +Đoạn 3: bình luận về phong cách Hồ Chí Minh
  II.Tìm hiểu văn bản
  1. Sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  - Những năm bôn ba nước ngoài mặc dù cuộc sống rất truân chuyên nhưng người vẫn tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
  -Người đã có những hiểu biết sâu rộng nền văn hóa các nước ở các châu Á, Âu, Mĩ, Phi
  -Để có được vốn tri trức văn hóa uyên thâm, người đã nắm vững phương tiện giao tiếp, đọc thông viết thạo nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Hoa, Nga
  -Người tiếp thu có chọn lọc trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, phê phán những hạn chế tiêu cực của nó
  → Bác Hồ đã tạo nên một nhân cách rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại
  2 Nét đẹp trong lối sống của Bác: giản dị và thanh cao
  -Giản dị trong lối sống: ăn mặc, ở, làm việc, nói, viết
  -Cách sống của Bác giản dị nhưng không phải lối sống khắc khổ của những người tu hành,cũng không phải để tự thần thánh hóa mình
  3.Bình luận về lối sống giản dị của Bác
  - Tâm hồn Bác lộng gió thời đại
  - Lối sống của bác rất giản dị, rất thanh cao.

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 94
  Join date : 06/11/2009

  Re: Văn Bản "Phong Cách Hồ Chí Minh"

  Bài gửi  Admin on Sun Nov 08, 2009 8:19 am

  Admin đã viết:
  Phong cách HÔ ChÍ Minh.
  *****

  I.Tìm hiểu chung

  1. Tác giả: Lê Anh Trà
  2. Văn bản:
  a)thể loại: văn bản nhật dụng
  b)Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
  c)Chủ đề: về sự hội nhập với thê giới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
  d)Bố cục: 3 đoạn
  +Đoạn 1: quá trình hình thành và điều kì lại trong phong cách Hồ Chí Minh
  +Đoạn 2: những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh
  +Đoạn 3: bình luận về phong cách Hồ Chí Minh
  II.Tìm hiểu văn bản
  1. Sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  - Những năm bôn ba nước ngoài mặc dù cuộc sống rất truân chuyên nhưng người vẫn tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
  -Người đã có những hiểu biết sâu rộng nền văn hóa các nước ở các châu Á, Âu, Mĩ, Phi
  -Để có được vốn tri trức văn hóa uyên thâm, người đã nắm vững phương tiện giao tiếp, đọc thông viết thạo nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Hoa, Nga
  -Người tiếp thu có chọn lọc trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, phê phán những hạn chế tiêu cực của nó
  → Bác Hồ đã tạo nên một nhân cách rất Việt Nam, rất phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại
  2 Nét đẹp trong lối sống của Bác: giản dị và thanh cao
  -Giản dị trong lối sống: ăn mặc, ở, làm việc, nói, viết
  -Cách sống của Bác giản dị nhưng không phải lối sống khắc khổ của những người tu hành,cũng không phải để tự thần thánh hóa mình
  3.Bình luận về lối sống giản dị của Bác
  - Tâm hồn Bác lộng gió thời đại
  - Lối sống của bác rất giản dị, rất thanh cao.

   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 11:49 am